БЛОК “А”
ПЛОЩ (м2) ОБЩИ ЧАСТИ (м2) ОБЩО (м2) ЦЕНА (€)  
ПАРТЕР           кота 0,00
Апартамент 3 84,3 15.51 99,81 77060 Повече информация
Тераса към Ап. 3 17,36 3,19 20,55
ЕТАЖ 1           кота +2,85          
Апартамент 4 82,04 15,1 97,16 119009 Повече информация
Тераса към Ап. 4 18,63 3,43 22,06
Апартамент 6 52,6 9,68 62,28 68508 Повече информация
Апартамент 7 52,47 9,66 62,13 68343 Повече информация
Апартамент 8-9 109,84 20,22 130,06 131915 Повече информация
Тераса към Ап. 8-9 3,13 0,58 3,71
ЕТАЖ 2           кота +5,70          
Апартамент 11  82,04 15,12 97,16 106876 Повече информация
БЛОК “Б”
ПЛОЩ (м2) ОБЩИ ЧАСТИ (м2) ОБЩО (м2) ЦЕНА (€)  
ПАРТЕР           кота 0,00 и +1,43          
 Ателие 1 63,83 12,5 76,33 98000 Повече информация
Тераса към Ат. 1 48,58 9,57 58,15
ЕТАЖ 1           кота +2,86 и 4,29          
Ателие 3 77,73 15,22 92,95 102245 Повече информация
ГАРАЖИ           кота –2,86          
ГАРАЖ 1       15000  
ГАРАЖ 2       15000  
ГАРАЖ 4       15000